• India Gate Basmati Rice Dubar
  Rs. 125 Rs. 141
 • Lakhi Bhog Premium (Basmati Sella) Rice
  Rs. 72 Rs. 80
 • Adaab Basmati Rice Loose
  Rs. 115 Rs. 125
 • Gobindo Bhog Rice
  Rs. 130 Rs. 160
 • India Gate Basmati Rice Tibar
  Rs. 139 Rs. 154
 • India Gate Basmati Rice Super (250gm Free)
  Rs. 180 Rs. 200
 • Lakhi Bhog Gold (Basmati Sella) Rice
  Rs. 89 Rs. 100
 • Chamonmoni Rice
  Rs. 68 Rs. 75
 • Lakhi Bhog Diamond (Basmati Sella) Rice
  Rs. 99 Rs. 120
 • Tata Sampann Poha
  Rs. 46
 • Masuri Rice
  Rs. 38 Rs. 45
 • Dehradun Rice
  Rs. 78 Rs. 88